Lebane

Opština Lebane leži u slivu reke Jablanice, pritoke Južne Morave. Obuhvata delove Leskovačke kotline, a na teritoriji od 337 km² živi oko 22.000 stanovnika u 39 naselja. Naselje je nastalo podno planine Radan sa koje izviru brojne rečice i mineralni izvori, a zbog očuvane i nezagađene sredine sve je privlačnija za ljubitelje prirode. Graniči se sa opštinama Leskovac, Medveđa i Bojnik, kao i teritorijom Kosova i Metohije i pripada Jablaničkom okrugu.


Naseljavanje ovog prostora počelo je još u praistoriji i nastavilo se sa dolaskom Rimljana, Slovena, Turaka, pa do savremenog doba. Svi oni su iza sebe ostavili značajne tragove odnosno spomenike koji govore o njima i načinu života koji su vodili. Najpoznatiji je lokalitet Caričin grad koji se nalazi 8 km severozapadno od centra opštine. Podigao ga je vizantijski car Justinijan u VI veku. Na površini od 10 ha otkriveni su ostaci crkava, trgova, ulica što ukazuje koliko je bio lep i bogat grad.

Samo Lebane je osnovano 1878. godine pored istoimenog sela. Međutim razvoj grada teče veoma sporo i tek posle II svetskog rata dolazi do brže industrijalizacije. Delatnost kojima se većina stanovnika bavi je poljoprivreda jer je većina nekada velikih fabrika zatvorena. Po okolnim selima očuvali su se objekti starog graditeljstva pa su i meštani prepoznali mogućnost razvoja seoskog turizma.

Poznate manifestacije koje se održavaju u Lebanu:

  • Međunarodna smorta amaterskih pozorišta
  • Kulturno leto, Teodora fest
  • U ritmu jablaničkog srca
  • Izložba starih zanata
  • Novembarski dani kulture.

Opština je od Beograda udaljena 290 km. Autoputem E-75  a zatim kod Leskovca se isključuje i nastavlja putem M9 koji vodi sve do Prištine. Najbliži aerodrom je u Nišu, Konstantin Veliki, udaljen 65 km.