Leci / Flajeri / Vaučeri


GALERIJA

Leci / Flajeri / Vaučeri
Leci / Flajeri / Vaučeri
Leci / Flajeri / Vaučeri

Leci/Flajeri/Vaučeri predstavljaju jedan od načina reklamiranja/prezentovanja, štampani na listu papira. Najčešće se štampaju na jednom listu papira na formatima manjim od A4. Zbog manjeg formata štampe jako su pogodni za potrebe marketinga pa su samim tim najčešća vrsta reklamnog materijala na tržištu. Najčešće se koriste da se putem njih prenesu određene informacije kao što su obaveštenja i najava određenih događaja, prezentacije i ponude i/ili akcije ugostiteljskih i uslužnih objekata.

         Dizajniranje flajera/letaka/vaučera u željenim dimenzijama. Mogu biti jednostrani ili dvostrani. Za izradu se koristi kombinacija grafičkih elemenata i/ili fotografija sa tekstom (informacijama koje flajer treba da sadrži). Rezolucija u kojoj se izrađuju je 300 dpi (pogodna za štampu) u PDF formatu i uz upotrebu CMYK boja.

          Vreme izrade je do 10 dana (najkasnije) od trenutka prikupljanja svog potrebnog materijala (sadržaja) od strane naručioca. Moguća je naravno i ranija dostava (zavisi od obimnosti posla).

          Mesto izrade – Beograd.

        Naručioc dobija 2 uzorka/idejna rešenja, od kojih bira samo jedno (sa kojim će se dalje raditi ukoliko postoje reklamacije/naknadni radovi).

       Način i mesto predaje/preuzimanja uzorka/modela: elektronskim putem (preko e-maila). Na uzorcima/idejnim rešenjima naćiće se transparentni (providan/proziran) potpis dizajnera i unakrsne linje kako ne bi došlo do zloupotrebe. Potpis će se naći u donjem desnom uglu kako bi naručioc mogao da vidi dizajn bez ometanja.

         Cena: jednostrani od 12 eura, dvostrani od 15 eura (zavisi od dimenzija, od obima posla/zahteva i da li već postoji ideja/zamisao kako bi krajnji produkt trebao da izgleda. Nakon popunjavanja formulara naručioc će dobiti odgovor koliko bi koštala usluga dizajnera (najkasnije u roku od 24 h) Ukoliko je saglasan sa uslovima i cenom nastavlja se saradnja. (plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja)

         Po obavljenom poslu, nakon obavljenih reklamacija, naručiocu se šalje rešenje sa transparentnim potpisom. Nakon uplate na račun dobija se krajnje rešenje bez potpisa.

       Ukoliko naručioc nije u potpunosti zadovoljan prvobitnim rešenjem i želi da promeni/izmeni izvesne stvari, ima pravo na do 3 (tri) revizije, na postojeći dizajn. Pod revizijama se podrazumevaju korekcije kao što su promena boje ili fonta; ili izbacivanje pozadine ili nekih grafičkih elemenata; povećavanje fonta ili logoa ili naslova ili promena pozicije i sl. Veće promene koje bi bitno izmenile postojeći dizajn, koje iziskuju dodatno crtanje novih ilustracija i izmenom postojećih ili postojeće forografije/slike zamenom novih tretira se kao dodatni rad i naručioc će o tome biti obavešten pre preuzimanja intervencija.  Od trenutka dobijanja instrukcija za reviziju od strane naručioca u roku od 3 dana (najkasnije) vraća se rešenje sa zadatim korekcijama.  

Naručioc šalje:

  • Tekst koji treba da se nađe na flajeru (word doc.) sa svim sadržajem i naslovima kao i kontakt informacijama (PTT adrese, brojevi telefona, e-mail i web adrese i sl.)
  • Logo i ostale grafičke elemente ako naručioc poseduje i želi da se nađu na flajeru
  • Dimenzije kao i da li je u pitanju jednostranio ili dvostrano
  • Sugestije, želje ukoliko ima potrebe za određenim koloritom, motivima i slično

          Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 (pet) dana, od momenta slanja prvog zahteva, pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

          U slučaju da nakon revizije naručioc želi dodatne dizajnerske usluge na postojeće rešenje intervencija se naplaćuje  ½  od cene, plus ima pravo na naknadne 3 (tri) revizije nakon intervencije.  Potrebno je poslati zahtev za naknadne radove kao i koje intervencije treba učiniti:

  • Ako ima promena u tekstualnom delu
  • Koje intervencije treba izvršiti (šta zameniti, izbaciti, dodati)

          Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 (pet) dana pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

          Nalogodavac je dužan da nakon saglasnosti sa uslugama (cena i uslovi) avansno uplati 30% od cene usluge, u roku od 5 (pet) dana.

          Avans ulazi u ukupnu cenu usluge. U slučaju da naručioc odustane od narudžbine avansna uplata se ne vraća.