Lepenica

Reka Lepenica je jedna od najdužih reka Šumadije. Izvire na Gledićkim planinama, a uliva se u Veliku Moravu kao njena leva pritoka. Reka je duga 48 km. 


Međutim, ranije je bila duža, ali usled čestih izlivanja i plavljenja grada Kragujevca, korito reke je regulisano u donjem toku. Najveće pritoke reke su: Sušički potok, Petrovačka reka, Grošnička reka, Dračka reka i Bresnički potok.