Letnjikovac porodice Fernbah

Letnjikovac porodice Fernbah nalazi se na poljoprivrednom dobru u naselju Krivaja, u Severnobačkom okrugu, udaljenom 12 km od Bačke Topole. Sagrađen je krajem XIX veka za veleposednika Balinta Fernbaha. Zgrada je prizemna, ima pravougaonu osnovu, i građena je u stilu klasicizma sa elementima baroka. 


Na centralnom rizalitu prednje fasade nalaze se tri prozora i otvorena terasa, a iznad je atika koja u sredini ima trougaoni timpanon u čijoj se sredini nalazio porodični grb. Dvorišna fasada ima natkrivenu terasu sa šest dorskih stubova koji nose klasicističku atiku sa profilisanim arhitravom ispod koje su metope. Oko letnjikovca se na 3 ha prostire park sa veštačkim jezerom. Zgrada letnjikovca je u dobrom stanju, a u njoj se nalazi administracija poljoprivrednog dobra „Krivaja“.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar