Lovište “Alija”

Lovište “Alija” nalazi se na prostoru istočne Srbije, u brdsko-planinskom delu zemlje, u blizini Negotina.


Zahvata površinu od 2000 ha, od čega je oko 300 ha šume ograđeno u kome  je omogućen lov pre svega na muflona i jelena lopatara, dok je u ostalom delu lovišta moguće loviti srneću divljač i divlju svinju. U okviru lovišta ne postoje objekti za smeštaj, tako da je jedina mogućnost boravka u nekom od hotela koji se nalaze u Negotinu.

 

Šumsko gazdinstvo Timočke šume

Adresa: Dragiše Petrovića 5, 19370 Boljevac

Tel: 030/463 879, 030/463 443

Fax: 030/463 441

E-mail: [email protected]