Lovište “Bosut”

Na prostoru Srema, na teritoriji opšine Šid prostire se lovište  Bosut. Zauzima površinu od 28.955 ha. Ovde se love zec, divlja svinja, evropski jelen, fazan i poljska jarebica.


Lovište poseduje veliki broj stabilnih čeka (90) i čeka na drvetu (180), hranilišta za  fazane i poljske jarebice (700) i krupnu divljač (120), solišta, pojilišta i prihvatilišta za fazančiće (0,5 ha). Smeštaj lovaca moguć je u nekom od hotela u Šidu.

 

Lovačko udruženje „Srem“- Šid

Adresa: 7.decembra bb, 22240 Šid

Tel: 022/710 570