Lovište “Cer - Vidojevica”

Na prostoru planine Cer smešteno je lovište “Cer - Vidojevica” površine 5.348 ha. Prostor od 416 ha je ograđen i u njemu se gaji i lovi divlja svinja i evropski jelen.


Pored toga moguć je i lov na srneću divljač. Do lovišta možete doći putem Šabac-Loznica, dok je smeštaj lovaca moguć u nekom od hotela u Loznici.

 

Šumsko gazdinstvo „Boranja“ - Loznica

Adresa: Save Kovačevića 2, 15300 Loznica

Tel: 015/876 046

Fax: 015/876 047

E-mail: [email protected]