Lovište “Fruška gora”

Lovište “Fruška gora” nalazi se na istoimenoj planini na prostoru severne Srbije. Prostire se na površini od 22.420 ha prekriveno bujnom šumama. Lovište se sastoji iz otvorenog i zatvorenog dela (rezervat Vorovo).


U zatvorenom delu površine 1.430 ha gaji se i lovi  muflon i jelen lopatar. U ostalom delu lovišta lovi se divlja svinja, zec, srna i evropski jelen. Smeštaj lovaca moguć je u  lovačkoj kući ili smeštajnim objektima na planini.

 

JP Nacionalni park Fruška gora

Adresa: Zmajev trg 1, 21208 Sremska Kamenica

Tel: 021/463 666, 021/463 667

E-mail: [email protected]