Lovište “Gornji Srem”

Lovište “Gornji Srem” smešteno je u blizini Novog Sada, na površini od 10.067 ha. Od toga lovne površine obuhvataju 7.679 ha. U okviru lovišta izgrađen je veliki broj hranilišta za srne, fazane, poljske jarebice, veliki broj stabilnih čeka i čeka na drvetu, pojilišta, solišta i prihvatilišta za fazančiće.


Divljač koju je moguće loviti ovde su zec, divlja svinja, srna i poljska jarebica. Smeštaj lovaca u nekom hotela u Novom Sadu, jer u samom lovištu nema smeštajnih objekata.

 

Lovačko udruženje “Novi Sad” - Novi Sad

Adresa: Jovana Đorđevića 4, 21000 Novi Sad

Tel: 021/457 618