Lovište “Kamarište”

Lovište “Kamarište” nalazi se u blizini Odžaka, na 85 m nadmorske visine. Spada u tipično ravničarsko područje, koje je smešteno u blizini reke Dunav. Zauzima površinu od 1.103,65 ha, od čega je 503 ha ograđeno.


Lov je moguć na divlju svinju, srnjeću divljač, zeca, fazana, divlju patku i divlju gusku. U okviru lovišta nalazi se i lovačka kuća, kapaciteta  16 ležaja.

Lovačka kuća “Kamarište”

Ulica: Karavukovački put bb, Karavukovo

Tel: 025/742-156

 

Šumsko gazdinstvo “Sombor”

Adresa: Apatinski put 11, 25101 Sombor

Tel: 025/463 119, 22 961, 23 380, 23 786

Fax: 025/26560

E-mail: [email protected]