Lovište “Kozara”

Loviše “Kozara” nalazi se u blizini Bačkog Monoštora. Prostire se na ravničarskom prostoru površine 11.507 ha, uz samu obalu reke Dunav. Veći deo lovišta prekriven je šumom, zatim livadama, njivama i vodom.


Lovište se po brojnosti divljači i kvalitetu usluga ubraja u jedno od najboljih u Evropi. Ovde se lovi jelen, divlja svinja i srneća divljač. Takođe i divlje guske i divlje patke. U okviru lovišta nalazi se lovačka kuća koja poseduje 2 apartmana i četiri dvokrevetne sobe.

 

Šumsko gazdinstvo Sombor

Adresa: Apatinski put 11, 25101 Sombor

Tel: 025/463 119, 22 961, 23 380, 23 786

Fax: 025/26560

E-mail: [email protected]