Lovište “Krivaja”

Na području Bačke, na teritoriji opštine Mali Iđoš prostire se lovište "Krivaja". Površina lovišta iznosi 18.119 ha, dok 17.100 ha obuhvataju lovne površine. Spada u tipično ravničarsko lovište.


Od lovne  divljači ovde je moguće loviti zeca, fazana, poljsku jarebicu, prepelicu i srneću divljač. Lovište je veoma dobro opremljeno raznim lovnim objektima: čeke, hranilišta za srne, solišta i prihvatilišta za fazane. Ovde postoji lovački dom u kome je moguć smeštaj lovaca.

 

Lovačko udruženje “Krivaja” – Mali Iđoš

Adresa: Glavna 70, 24321 Mali iđoš

Tel: 024/730 098, 064/3617908

E-mail: [email protected]