Lovište “Kućine”

Lovište “Kućine” nalazi se u blizini Šida, prostirujući se na nadmorskoj visini od 80 m te spada u tipična ravničarska lovišta. Zauzima površinu od 1.986,48 ha, od čega je 1.403 ha pod ogradom.


Veći deo lovišta je prekriven šumom gde je moguć lov na divlju svinju i jelena. Smeštaj lovaca moguć je u lovačkoj kući koja se nalazi u okviru lovišta, kapaciteta 8 ležaja.

 

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“

Adresa: Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica

Tel: 022/222 111, 022/600 516

Fax: 022/612 949

E-mail: [email protected]