Lovište “Rudnik”

Na prostoru centralne Srbije nalazi se planina Rudnik na kome je smešteno i istoimeno lovište. Lovište zauzima površinu od 7.959 ha, prostirujući se na nadmorskoj visini od 380 do 1.132 m.


Srna, divlja svinja i zec su životinje na koje je moguć lov. Na planini se nalazi jedna manja šumska kuća u kojoj lovci mogu da odsednu.

 

Šumsko gazdinstvo „Kragujevac“ - Kragujevac

Adresa: Kosovska 13, 34000 Kragujevac

Tel: 034/381 424, 034/381 423

Fax: 034/38 142

E-mail: [email protected]