Lovište “Smederevska ada”

U blizini Kovina, duž toka reke Dunav prostire se lovište "Smederevska ada". Zahvata površinu od 1.600 ha. Pre svega ovo je lovište barske divljači, u kome se najintezivniji lov obavlja u periodu od septembra do februara.


Love se divlja patka, divlja guska, gugutka, grlica, čaplje, jastrebovi itd. Pored toga, lovi se i divlja svinja. Smeštajnih objekata u lovištu nema.

 

Šumsko gazdinstvo Banat - Pančevo

Adresa: Maksima Gorkog 24, 26101 Pančevo

Tel: 013/342 899

Fax: 013/353 585

E-mail: [email protected]