Lovište "Sokolovica"

U blizini Kuršumlije, na nadmorskoj visini od 800 do 1.100 m prostire se lovište Sokolovica. Površina lovišta iznosi 16.087 ha, od čega je 466 ha ogradjeno i u njemu se gaji divlja svinja i evropski jelen.


Pored njih, lov je moguć i na srneću divljač i predatore. Smeštaj lovaca moguć je u okolnim gradovima Kuršumliji, Prokuplju i Prolom banji.

 

Šumsko gazdinstvo “Toplica” - Kuršumlija

Adresa: Vuka Karadžića bb, 18430 Kuršumlija

Tel: 027/381 325, 027/381 317, 027/389 378, 027/380 378

Fax: 027/381 325

E-mail: [email protected]