Lovište “Subotičke šume”

U blizini Subotice, na 8 km udaljenosti od grada prostire se lovište “Subotičke šume”. Površina lovišta iznosi 6.137,03 ha, od čega je 543 ha pod ogradom.


Nadmorska visina lovišta je oko 114 m, te spada u tipično ravničarsko područje. U ograđenom delu gaji se i lovi muflonska divljač i jelen lopatar. U otvorenom delu lovi se zec, fazan i divlja patka. U okviru lovišta moguć je smeštaj lovaca u  lovačkoj kući, kapaciteta 12 ležaja.

 

Lovačka šuma “Hrastovača” - Subotica

Adresa: Graničarska 109

Tel: 024/ 550 482