Lovište "Todorova reka"

Lovište "Todorova reka" nalazi se u okviru Istočnog lovnog područja, u ukupnoj površini od 54.857,87 ha.


Utvrđuje se kao:

1) otvoreno lovište - u pogledu korišćenja prostora;

2) ostalo lovište - po nameni;

3) brdsko lovište - po nadmorskoj visini i konfiguraciji terena.

 

Granica lovišta "Todorova reka" kroz digitalni oblik objavljena je na sajtu www.upravazasume.gov.rs.

 

Vrste divljači u lovištu:

1) lovostajem zaštićene vrste divljači: srna, evropski jelen, divlja svinja, zec, jazavac, kuna zlatica, kuna belica, ondatra, vuk, lisica, šakal, siva vrana, svraka, divlja mačka, divlji golub (gravnaš), grlica, gugutka, fazan, poljska jarebica, prepelica, divlja guska (glogovnjača i lisasta), divlja patka (gluvara, kržulja, pupčanica, zviždara, ćubasta, riđoglava, ledenjarka, prevez, čegrtuša, kašikara, mramorka, crnka i njorka), siva čaplja, barski petlovan, barska kokica, kreja, jastreb kokošar, gačac, šumska šljuka i druge povremeno;

2) trajno zaštićene vrste divljači: vidra, hermelin, ris, lasica, sove, sokolovi, jastrebovi (osim jastreba kokošara), ronci, crna i bela roda, čaplje (osim sive čaplje), eje, lunje, šljuke sabljarke, kukavice, zlatovrane, vodomari, pupavci, divlje guske (osim glogovnjače i lisaste), šljuke (osim šumske šljuke), detlići, ptice pevačice (osim sive vrane, svrake, kreje i gačca) i druge povremeno.