Lovište “Varoški rit”

Na teritoriji opštine Kikinda prostire se lovište “Varoški rit”. S obzirom da se nalazi na prostoru Vojvodine na nadmorskoj visini od 77 metara, spada u ravničarski tip lovišta. Njegova površina iznosi  27.881,55 ha.


Lov je moguć na dlakavu divljač: lisica, jazavac, zec, šakal, pernatu divljač: divlja patka, prepelica, fazan, poljska jarebica, zatim divlja svinja. Uglavnom je prekriveno travnatom vegetacijom, dok šume čine svega 2 % lovišta. Veoma dobro je opremljeno raznim lovnim objektima, počevši od čeka, hranilišta za krupnu i sitnu divljač, solišta i pojilišta. Snadbevanje vodom je omogućeno zahvaljujući kanalu Dunav-Tisa-Dunav koji prolazi kroz lovište. U okviru lovišta postoji lovačka kuća za smeštaj lovaca.

 

Lovačko udruženje Kikinda

Adresa: Distrička bb, 23300 Kikinda

Tel: 0230/26346

E-mail: [email protected]