Lovište "Veliki Jastrebac"

Lovište "Veliki Jastrebac" smešteno je na istoimenoj planini, u visinskom položaju od 200 do 1.500 m nadmorske visine. Nalazi se u blizini Lomničke reke zauzimajući površinu od  29.731 ha.


Prostor od 400 ha je ograđen i u njemu se intenzivno uzgaja evropski jelen i divlja svinja. Pored ovih životinja, lov je moguć i na srneću divljač i šumsku šljuku. U okviru samog lovišta nalazi se i lovačka kuća „Ravnište“ kapaciteta 35 ležaja.

 

Šumsko gazdinstvo „Rasina“ - Kruševac

Adresa: Balkanksa 18, 37000 Kruševac

Tel: 037/4382 63, 037/420 750

Fax: 037/420 750

E-mail: [email protected]