Manastir Budisavci

Manastir Budisavci se nalazi u istoimenom selu u opštini Peć, na Kosovu i Metohiji. Manastirska crkva posvećena je Preobraženju Gospodnjem.


Manastir je sagrađen u XIV veku ali nije utvrđeno ko je ktitor. Prema narodnom predanju manastir je zadužbina sestre kralja Stefana Dečanskog, dok se na osnovu delimično očuvanog natpisa na kamenoj ploči ugrađenoj na istočnom delu apside može smatrati da je ktitor jedan od vlastelina kralja Milutina. Manastir Budisavce je 1568. godine obnovio patrijarh Makarije Sokolović. Tokom vekova doživeo je sudbinu većine srpskih manastira na Kosovu i Metohiju, a danas je jedan od najugroženijih.

Crkva ima osnovu upisanog grčkog krsta iznad koje se uzdiže osmostrana kupola. Oltarska apsida je spolja trostrana, dok se na zapadnoj strani crkve nalazi narteks (iz XIX veka). Građena je naizmeničnim ređanjem kamena i opeke. Prvobitni živopis je u potpunosti uništen, a današnje freske potiču iz obnove u XVI veku.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar