Manastir Dubočica

Manastir Dubočica je manastir Srpske pravoslavne crve koji se nalazi u Otilovićima, u opštini Pljevlja u Republici Crnoj Gori. Posvećen je Svetom Nikoli.


Narodno predanje povezuje manastir za srednji vek i dinastiju Nemanjić, ali je Dubočica sagrađena 1565. godine. O tome svedoči natpis iznad vrata na zapadnom zidu naosa. Manastir je stradao nekoliko puta za vreme turske vladavine a obnovljen je 1762. godine. U njemu je jedno vreme boravio Sveti Vasilije Ostroški. Manastir je 1983. godine premešten 11 km jugoistočno zbog gradnje veštačkog jezera Ćehotina.

Crkva je jednostavna jednobrodna građevina sa pripratom i polukružnom apsidom, bez kupole sa poluobličastim svodom. Za ponovnu gradnju nije korišćen originalni materijal. Autentični živopis iz vremena gradnje crkve je prenet u novo zdanje. Ikonostas potiče iz XVII veka. Na posedu se nalaze još prizemni konak, drveni zvonik i pomoćni objekat, a čitav kompleks je ograđen kamenim zidom.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar