Manastir Ivković

Manastir Ivković se nalazi u mestu Ivkovački Prnjavor na teritoriji opštine Jagodina. Posvećen je Rođenju Presvete Bogorodice.


O istoriji manastira ne postoje pisani istorijski izvori. Narodno predanje ga vezuje za kovandžiju Ivka. Prema prvom osnovao ga je knez Lazar Hrebeljanović i darovao Ivku; prema drugom Ivko je manastir obnovio uz pomoć kneza Lazara; a prema trećem obnovio ga je sam. Dakle, vreme manastira predanje datuje u drugu polovinu XIV veka.

Obnovljen je u XVIII veku kao metoh manastira Kalenić.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar