Manastir Svetog arhangela Mihaila

Manastir Svetog arhangela Mihaila se nalazi na obali reke Tare u selu Đurđevića Tara, u opštini Žabljak u Republici Crnoj Gori. Pripada mileševskoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve.


Nije utvrđeno ko je i kada sagradio manastir. Pretpostavlja se da je obnovljen 1591. godine na mestu stare crkve iz XIV veka. Iste godine je crkvu je živopisao pop Strahinja iz Budimlje. Manastir je više puta rušen i obnavljan, a poslednji put je stradao u turskoj odmazdi nakon ustanka u Hercegovini 1875. godine. Crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i kupolom. Lukovi apside nisu prislonjeni, izuzev onih u centralnom traveju koji su oslonjeni na pilastre podužnih zidova i pridržavaju konstrukciju kupole. Crkva nema (ili nije sačuvan) kameni pod ni pripratu. Imao je konake, kao i isposničke ćelije od sige u neposrednoj blizni manastira. U njemu se dugo nalazila prepisivačka škola.

Godine 1995. otpočela su arheološka iskopavanja a nakon njih i obnova objekta. Crkva je svečano završena 2000. godine. Nakon toga sagrađen je zvonik i manja zgrada za stanovanje monaha.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar