Manastir Vranjaš

Manastir Vranjaš se nalazi na južnim padinama Fruške gore, u ataru sela Mađelos na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Posvećen je Svetom Vasiliju Ostroškom.


Izgradnja ove crkve počela je 2011. godine. Smeštena je u lipovoj šumi iznad izvora svetih vrača Kozme i Damjana, gde se godinama nalazila skromna crkvena kapela. Voda sa ovog izvora akvaduktom je sprovođena do rimskog Sirmijuma. Crkva je sagrađena od drveta, odnosno od norveškog belog bora i čamovine. Crkvu je izgradila Sremska eparhija sredstvima Ministarstva vera Srbije i donacijom dobrotvora Milana Milanovića.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar