Mandina pećina

Dolina Zlotske reke predstavlja veliki kraški predeo bogat brojnim speleološkim objektima – pećinama i jamama. Jedna od njih  je i Mandina pećina smeštena sa desne strane reke. Otkrivena je 1976. godine od strane Speleološke grupe Radenka Lazarevića, a ime dobila po Vladimiru Mandiću – Mandi koji je bio član Speleološke sekcije iz Valjeva, tragično stradao na Durmitoru 1969. godine.


Ulaz u pećinu visok je 6 m i pruža se u dužini od 18 m nakon čega se kanal sužava. Ovo suženje probijeno je ručnim alatom i nazvan Čika Jankov prolaz. Glavni pećinski kanal je dužine 362,5 m dok je ukupna dužina svih kanala 410 m. Pećina je veoma bogata pećinskim nakitom, posebno stalagmitima i draperijama. Ističu se Glavonja (4 m), Pečurka (2 m), Krivi stub (3,2 m), Šahovske figure (niski stalagmiti čija visina ne prelazi 1 m). Specifičan podni nakit je glavni razlog zašto se još uvek nije pristupilo uređenju pećine kako bi se sačuvala od oštećenja.