Miruša

Miruša je leva pritoka Belog Drima, dužine 30 km. Poznata je po klisurastoj dolini dužine 10 km, koja se sastoji od 16 rečnih jezera i više vodopada. Strane klisure uzdižu se i do 200 m. Najduže jezero je dugo 70 m, najšire 50 m, a najdublje 9 m.


Najviši vodopad ima visinu od 22 m. Zbog toga poznata je pod nazivom “Metohijske Plitvice”. Duž klisure javlja se veliki broj kanjona, vrtača i pećina. Najpoznatija je Duška pećina i pećina Uljarica. Zbog povoljnih klimatskih uslova područje reke bogato je raznovrsnim biljnim i životinjskim svetom, te je 1998. godine proglašeno Predelom izuzetnih odlika “Miruša”.