Muzej romske kulture

Muzej romske kulture otvoren je 2009. godine a njegovi osnivači su organizacija „Roma Community Centar 8. april“ i Skupština grada Beograda. 


Rad muzeja zasniva se na prikupljanju, sistematizovanju i prezentovanju romske materijalne i duhovne kulture. Jedan deo predstavljen je na stalnoj postavci „Materijalna kultura Roma u Srbiji“, sa izloženom odećom, obućom, oruđem za rad i posudama u kojima se priprema hrana i piće. Takođe, u okviru virtuelnog muzeja, putem računara, moguće je videti oko 150 000 dokumenata romske kulture.

 

Adresa: Husinskih rudara 31a, 11000 Beograd

Tel: 069/22 80 075

http://www.romamuseum.rs