Muzej rudarstva i metalurgije

Muzej u Boru osnovan je 1961. godine kao Narodni muzej da bi se 1974. godine stručno orjentisao kao Muzej rudarstva i metalurgije. 


Ova muzejska ustanova prezentuje istoriju rudarstva od 4500. godine p.n.e. do kraja XX veka nove ere, sa muzejskim fondom od oko 20 000 predmeta. Oni su raspoređeni u arheološku, etnološku, istorijsku, umetničku, tehničku i minerološku zbirku. Mogu se videti rude i minerali, alatke, rudarski instrumenti, nakit, keramika, novac, oružje itd. Postoje dve stalne postavke „Istorijski razvoj rudarstva i metalurgije od praistorije do savremenog doba“ i „Materijalna i duhovna kultura Vlaha u Boru i okolini“. Muzej poseduje tri depandansa: Galerija umetničke kolonije Bakar, Konak kneza Miloša Obrenovića u Brestovačkoj banji i Tursko kupatilo u Brestovačkoj banji.

 

Adresa: Moše Pijade 19, 19210 Bor

Tel: 030/423 560