Muzej uzanog koloseka u Požegi

Železnički muzej uzanog koloseka nalazi se u gradu Požegi u neposrednoj blizini nove železničke stanice. Sastavni je je deo Železničkog muzeja u Beogradu.


Inicijativu za otvaranje muzeja uzanih pruga pokrenuo je Stojan Stamatović dugogodišnji železnički radnik u Požegi. Muzej je počeo sa radom 12. aprila 1990. godine. Prostire se na uređenoj površini od oko 1.5 hektara, na kojoj je smešteno preko 500 eksponata. Sadrži četiri stanična koloseka (dužine 645 metara), stanične zgrade (originalnog enterijera), pet skretnica, dva vodonapojnika, robne vage, lokomotivske okretnice, signalno-sigurnosnih sredstava i uređaja. Izloženo je 10 parnih, 18 putničkih i teretnih vagona i 4 železnička bicikla. Neki od najvrednih eksponata su:

  • Lokomotiva „Rama“ iz 1873. godine (nemačka lokomotiva za koju se smatra da je dovukla prvi voz za Sarajevo);
  • Lokomotiva „Milan“ iz 1882. godine (prva sprska lokomotiva koja je ime dobila po kralju Milanu Obrenoviću);
  • Salon kola cara Franca Jozefa iz 1897. godine;
  • Lokomotiva „Kostolac“ iz 1916. godine (američka lokomotiva rađena za potrebe Francuske na Solunskom frontu);
  • dvoja kola „Partizanskog oklopnog voza iz 1941. godine“ itd.

Iz postavke Muzeja uzanog koloseka prebačene su dve parne lokomotive u muzejsko-turistički kompleks „Šarganska osmica“.

 

Tel: 064/16 79 626, 064/207 46 35