Muzej Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja posvećen je dvema najznačajnijim ličnostima srpskog kulturnog preporoda novog veka, reformatoru srpskog jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću (1787 - 1864) i srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću (1744 - 1811). 


Osnovan je 1949. godine i nalazi se u okviru Narodnog muzeja. Smešten je u najstarijoj sačuvanoj turskoj kuću u Beogradu iz sredine XVIII veka, u kojoj je 1808. godine otvorena Velika škola čiji je osnivač bio Dositej Obradović a jedan od prvih učenika Vuk Karadžić. Prizemni deo muzeja posvećen je Dositeju Obradoviću i postavka se odnosi uglavnom na likovne priloge, arhivsku građu, Dositejeve prepiske i knjige, pošto su njegovi lični predmeti ranije stradali u požaru. Zbirka posvećena Vuku Karadžiću formirana je još u XIX veku kada je njegova ćerka Mina Karadžić-Vukomanović poklonila njegovu zaostavštinu, i čine je arhivska građa, prva izdanja njegovih knjiga, lični predmeti, portreti i umetnička zaostavština.

 

Adresa: Gospodar Jevremova br. 21, 11000 Beograd

Tel: 011/2625 161

E-mail: [email protected]

http://www.narodnimuzej.rs/o-muzeju/izlozbeni-prostori/muzej-vuka-i-dositeja/