Oglasi za štampane medije


GALERIJA

Oglasi za štampane medije
Oglasi za štampane medije

Oglas je javno saopštenje sa ciljem unapređenja prodaje/kupovine/iznajmljivanja proizvoda ili pružanja usluga i sličnih efekta koje oglašivač želi da postigne.

          Obuhvata sklapanje kompozicije (dizajniranje) koristeći tekst (oglasa) sa ostalim grafičkim i likovnim elementima u cilju primamljivog i efektivnog reklamiranja. Izrađuje se u željenim dimenzijama, CMYK bojama u rezoluciji od 300 dpi (pogodna za štampu), u pdf/jpg/gif formatu.

        Vreme izrade je do deset (10) dana od trenutka prikupljanja svog potrebnog materijala (sadržaja) od strane naručioca. Moguća je naravno i ranija dostava (zavisi od obimnosti posla).

          Mesto izrade – Beograd.

        Naručioc dobija dva (2) uzorka/idejna rešenja, od kojih bira jedno (sa kojim će se dalje raditi ukoliko postoje reklamacije/naknadni radovi)

        Način i mesto predaje/preuzimanja uzorka/modela: elektronskim putem (preko e-maila). Napomena: na uzorcima/idejnim rešenjima naćiće se transparentni (providan/proziran) potpis dizajnera i unakrsne linje kako ne bi došlo do zloupotrebe. Potpis će se naći u donjem desnom uglu kako bi naručioc mogao da vidi dizajn bez ometanja.

        Cena od 15 eura (zavisi od dimenzija, od obima posla/zahteva i da li već postoji ideja/zamisao kako bi krajnji produkt trebao da izgleda). Nakon popunjavanja formulara naručioc će dobiti odgovor koliko bi koštala usluga dizajnera (najkasnije u roku od 24h) Ukoliko je saglasan sa uslovima i cenom nastavlja se saradnja. (plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja)

        Po obavljenom poslu, nakon obavljenih reklamacija, naručiocu se šalje rešenje sa transparentnim potpisom. Nakon uplate na račun dobija se krajnje rešenje bez potpisa.

        Ukoliko naručioc nije u potpunosti zadovoljan prvobitnim rešenjem i želi da promeni/izmeni izvesne stvari, ima pravo na do tri (3) revizije, na postojeći dizajn. Pod revizijama se podrazumevaju korekcije kao što su promena boje ili fonta; ili izbacivanje pozadine ili nekih grafičkih elemenata; povećavanje fonta ili logoa ili naslova ili promena pozicije i sl. Veće promene koje bi bitno izmenile postojeći dizajn, koje iziskuju dodatno crtanje novih ilustracija i izmene postojećih ili postojeće forografije/slike zamenom novih tretira se kao dodatni rad i naručioc će o tome biti obavešten pre preduzimanja intervencija. Od trenutka dobijanja instrukcija za reviziju od strane naručioca u roku od tri (3) dana vraća se rešenje sa zadatim korekcijama.  

Naručioc šalje:

  • Sav potreban tekstualni deo (telo – tekst oglasa sa naslovima (ukoliko postoji) kao i kontakt informacije (ime firme/pojedinca sa ili bez logoa, PTT adresu, e-mail i web adresa, kontakt telefon/i...)
  • Dimenzije
  • Sugestije/želje
  • Ukoliko postoje potrebe za određenim grafičkim elementima koje naručioc poseduje

          Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije pet (5) dana, od momenta slanja prvog zahteva, pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

          U slučaju da nakon revizije naručioc želi dodatne dizajnerske usluge na postojeće rešenje intervencija se naplaćuje  ½  od cene, plus ima pravo na naknadne tri (3) revizije nakon intervencije.  Potrebno je poslati zahtev za naknadne radove kao i koje intervencije treba učiniti:

  • Ukoliko ima promena u tekstualnom delu
  • Koje intervencije treba izvršiti (šta zameniti, izbaciti, dodati)

          Potrebno je da naručioc u roku od pet (5) dana pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

          Nalogodavac je dužan da nakon saglasnosti sa uslugama (cena i uslovi) avansno uplati 30% od cene usluge, u roku od pet (5) dana.

          Avans ulazi u ukupnu cenu usluge. U slučaju da naručioc odustane od narudžbine avansna uplata se ne vraća.