Omanska pećina

Na severnoj strani planine Mali krš otkriveno je nekoliko speleoloških objekata od kojih posebnu vrednost ima Omanska pećina. Pećina je duga 232,9 m. Sastoji se iz dve celine: Dvorana ratnih žrtava i Ponorska dvorana kao i četiri sporedne. Dvorana ratnih žrtava je duga 113,7 m i široka oko 20 m. 


Desnom stranom teče Omanski potok – reka ponornica  koji izvire u Selištu. Bogatstvo pećinskim nakitom  jedna je od odlika pećine, od kojih se ističu Bundeva - stalagmitski stub visine 1,3 m, Iglo –stalagmit (1 m), Turban (3,5 m), Dvostruki draperijski stub (3 m). Ponorska dvorana se sastoji od dva nivoa. Prvi je balkonski dužine 25,5 m, koji je suv i bogat nakitom i parterni, dužine 82,5 m kroz koji ponire Omanski potok.

U toku ratova, česta su bila kažnjavanja i ubistva ljudi čija su tela bacana u jame i pećine pa je tako i ova pećina poznata po streljanju Rumuna tokom zime 1942. godine.