Opšte informacije o lovu

Na teritoriji Republike Srbije vladaju veoma povoljni prirodni uslovi koji su omogućili razvoj lovstva kao privredne grane. Danas u našoj zemlji postoji 323 lovišta koji se prostiru na površini od 8.828.528,29 ha. Naša lovišta spadaju u jedna od najpoznatijih u Evropi. Najveći broj njih, čak 199, nalaze se na prostoru centralne Srbije, 89 u Vojvodini i 33 na teritoriji AP Kosova i Metohije.


Lov se može definisati kao lovljenje divljih životinja iz različitih pobuda, na različite načine i uz upotrebu različith pomagala. Tako da se lovljenje često izjednačava sa sportom. U svakom organizovanom lovu prisutan je takmičarski duh, koji se ispoljava kroz nadmetanje lovaca u pogledu broja i kvaliteta ulovljene divljači. Osnovne aktivnosti lovstva su boravak u prirodi, hobi, zabava, gajenje i korišćenje ulovljene divljači radi sticanja dohotka, gajenje zaštita i lovljene divljači, zaštita životne sredine, naučna istraživanja iz oblasti biologije, ekologije, šumarstva i drugih disciplina.

Da bi jedno lovište moglo da funkcioniše neophodno je da pored prirodnih faktora, postoje i određeni objekti. Izgradnjom ovih objekata stvaraju se uslovi za upravljanjem lovištem i gajenjem divljači. Ti objekti mogu da budu hranilišta, solišta, pojilišta, čeke, staze, ograde, lovački domovi i kuće, pomoćne zgrade itd.

Lovni turizam u našoj zemlji počeo je da se razvija krajem 19. veka, pre svega zbog povećane degradacije prirodnih staništa što je uslovilo nestanak lovnih divljači sa određenih prostora. To je uslovilo veću pokretljivost lovaca u druge krajeve, koji su težili da zadovolje svoje potrebe. Tada počinju da niču prva lovačka udruženja i to u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, a kasnije i u ostalim gradovima. Već 1898.godine donet je Prvi Zakon o lovu u Kragujevcu. Nešto kasnije, tokom Prvog i Drugog Svetskog rata ova grana privrede počinje da stagnira, da bi već od 1955. godine počela ponovo da se razvija. Godinu dana ranije održana je Svetska izložba lova u Diseldorfu, gde su prezentovani najvredniji trofeji našeg lovnog bogatstva, a to su jelenski rogovi, kljove divlje svinje i još neke druge vrste. Ovo je u velikoj meri uticalo na ponovno privlačenje  stranaca u našu zemlju i veća ulaganja u ovu privrednu granu.

Značaj lovnog turizma se ogleda  u tome što se pre svega odvija van turistički atraktivnih prostora, njime se obogaćuje asortiman opšte turističke ponude naše zemlje i samim tim, prihodi ostvareni od turizma su od velikog značaja za ogranizacije koje se bave zaštitom, uzgojom i korišćenjem divljači.

Najčešće vrste divljači koja se lovi kod nas su pre svega sisari: običan jelen, jelen lopatar, muflon, divlja svinja, divlja mačka, medved, divokoza, sivi puh, vuk, šakal. Od pernatih životinja love se: divlja guska, divlja patka, siva čaplja, prepelica, fazan, gugutka, grlica, poljska jarebica, fazan.

Bavljenje  lovstvom u našoj zemlji ima stroga pravila ponašanja, počevši od dobijanja dozvola za lov, kvalifikovani vodiči, veterinarske dozvole i drugi uslovi za izvoz divljači. Takođe,  lovac mora da poseduje dokumentaciju za lovačko oružje, municiju, lovačke pse. Za svu ulovljenu divljač, lovac mora da plati određenu sumu novca korisniku lovišta po cenovniku lovačkog udruženja.

 

Lovna područja na teritoriji Republike Srbije

1) BEOGRADSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na tromeđi upravnih okruga grada Beograda, Šumadijskog i Kolubarskog, odakle ide granicom između upravnih okruga grada Beograda i Šumadijskog do tromeđe upravnih okruga grada Beograda, Šumadijskog i Podunavskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Podunavskog i Šumadijskog do tromeđe upravnih okruga Podunavskog, Šumadijskog i Pomoravskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Podunavskog i Pomoravskog do tromeđe upravnih okruga Podunavskog, Pomoravskog i Braničevskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Podunavskog i Braničevskog do tromeđe upravnih okruga Podunavskog, Braničevskog i Južnobanatskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Podunavskog i Južnobanatskog do tromeđe upravnih okruga Podunavskog, grada Beograda i Južnobanatskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga grada Beograda i Južnobanatskog do tromeđe upravnih okruga grada Beograda, Južnobanatskog i Srednjebanatskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga grada Beograda i Srednjebanatskog do tromeđe upravnih okruga grada Beograda, Srednjebanatskog i Sremskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga grada Beograda i Sremskog do tromeđe upravnih okruga grada Beograda, Sremskog i Mačvanskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga grada Beograda i Mačvanskog do tromeđe upravnih okruga grada Beograda, Mačvanskog i Kolubarskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga grada Beograda i Kolubarskog do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 4.475 km2;

 

2) ZAPADNO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na tromeđi upravnih okruga grada Beograda, Mačvanskog i Kolubarskog, odakle ide granicom između upravnih okruga grada Beograda i Kolubarskog do tromeđe upravnih okruga grada Beograda, Šumadijskog i Kolubarskog, odakle nastavlja granicom između upravnih okruga Šumadijskog i Kolubarskog do tromeđe upravnih okruga Kolubarskog, Šumadijskog i Moravičkog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Kolubarskog i Moravičkog do tromeđe upravnih okruga Kolubarskog, Moravičkog i Zlatiborskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Zlatiborskog i Moravičkog do tromeđe upravnih okruga Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Zlatiborskog i Raškog do državne granice, odakle skreće na severozapad i ide državnom granicom do tačke u kojoj se sastaju državna granica i granice upravnih okruga Mačvanskog i Sremskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Mačvanskog i Sremskog do tromeđe upravnih okruga Mačvanskog, Sremskog i grada Beograda, odakle ide granicom između upravnih okruga Mačvanskog i grada Beograda do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 11.882 km2;

 

3) CENTRALNO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na tromeđi upravnih okruga grada Beograda, Šumadijskog i Kolubarskog, odakle ide granicom između upravnih okruga Šumadijskog i Kolubarskog do tromeđe upravnih okruga Šumadijskog, Moravičkog i Kolubarskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Moravičkog i Kolubarskog do tromeđe upravnih okruga Moravičkog, Kolubarskog i Zlatiborskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Moravičkog i Zlatiborskog do tromeđe upravnih okruga Moravičkog, Zlatiborskog i Raškog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Raškog i Zlatiborskog do državne granice, odakle skreće na jugoistok i ide državnom granicom do tačke u kojoj se sastaju državna granica i granice upravnih okruga Raški i Pećki, odakle dalje nastavlja administrativnom granicom sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija do tromeđe upravnih okruga Raškog, Rasinskog i Kosovsko-mitrovačkog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Rasinskog i Kosovsko-mitrovačkog do tromeđe upravnih okruga Rasinskog, Kosovsko-mitrovačkog i Topličkog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Rasinskog i Topličkog do tromeđe opština Brus, Kruševac i Blace, odakle dalje nastavlja granicom između opština Brus i Kruševac do tromeđe opština Brus, Aleksandrovac i Kruševac, odakle dalje nastavlja granicom između opština Aleksandrovac i Kruševac do tromeđe opština Aleksandrovac, Kruševac i Trstenik, odakle dalje nastavlja granicom između opština Trstenik i Kruševac do tromeđe opština Trstenik, Kruševac i Varvarin, odakle dalje nastavlja granicom između opština Varvarin i Kruševac do tromeđe opština Varvarin, Kruševac i Ćićevac, odakle dalje nastavlja granicom između opština Varvarin i Ćićevac do tromeđe opština Varvarin, Ćićevac i Paraćin, odakle dalje nastavlja granicom između opština Paraćin i Ćićevac do tromeđe opština Paraćin, Ćićevac i Ražanj, odakle dalje nastavlja granicom između opština Paraćin i Ražanj do tromeđe upravnih okruga Pomoravskog, Nišavskog i Zaječarskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Pomoravskog i Zaječarskog do tromeđe upravnih okruga Pomoravskog, Zaječarskog i Borskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Pomoravskog i Borskog do tromeđe upravnih okruga Pomoravskog, Borskog i Braničevskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Pomoravskog i Braničevskog do tromeđe upravnih okruga Pomoravskog, Braničevskog i Podunavskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Pomoravskog i Podunavskog do tromeđe upravnih okruga Pomoravskog, Podunavskog i Šumadijskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Šumadijskog i Podunavskog do tromeđe između upravnih okruga Šumadijskog, Podunavskog i grada Beograda, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Šumadijskog i grada Beograda do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 13.625 km2;

 

4) JUŽNO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na tromeđi upravnih okruga Rasinskog, Kosovsko-mitrovačkog i Topličkog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Rasinskog i Topličkog do tromeđe opština Brus, Kruševac i Blace, odakle dalje nastavlja granicom između opština Brus i Kruševac do tromeđe opština Brus, Aleksandrovac i Kruševac, odakle dalje nastavlja granicom između opština Aleksandrovac i Kruševac do tromeđe opština Aleksandrovac, Kruševac i Trstenik, odakle dalje nastavlja granicom između opština Trstenik i Kruševac do tromeđe opština Trstenik, Kruševac i Varvarin, odakle dalje nastavlja granicom između opština Varvarin i Kruševac do tromeđe opština Varvarin, Kruševac i Ćićevac, odakle dalje nastavlja granicom između opština Varvarin i Ćićevac do tromeđe opština Varvarin, Ćićevac i Paraćin, odakle dalje nastavlja granicom između opština Paraćin i Ćićevac do tromeđe opština Paraćin, Ćićevac i Ražanj, odakle dalje nastavlja granicom između opština Paraćin i Ražanj do tromeđe upravnih okruga Pomoravskog, Nišavskog i Zaječarskog, odakle dalje nastavlja granicom između opština Boljevac i Ražanj do tromeđe opština Boljevac, Ražanj i Sokobanja, odakle dalje nastavlja granicom između opština Boljevac i Sokobanja do tromeđe opština Boljevac, Sokobanja i Knjaževac, odakle dalje nastavlja granicom između opština Knjaževac i Sokobanja do tromeđe opština Knjaževac, Sokobanja i Svrljig, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Zaječarskog i Nišavskog do tromeđe upravnih okruga Zaječarskog, Nišavskog i Pirotskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Pirotskog i Zaječarskog do državne granice i dalje nastavlja državnom granicom do tačke u kojoj se sa državnom granicom spajaju granice upravnih okruga Pčinjskog i Kosovsko-pomoravskog, odakle dalje nastavlja administrativnom granicom sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 15.243 km2;

 

5) ISTOČNO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na tromeđi upravnih okruga Braničevskog, Južnobanatskog i Podunavskog odakle ide granicom između upravnih okruga Braničevskog i Podunavskog do tromeđe upravnih okruga Braničevskog, Podunavskog i Pomoravskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Braničevskog i Pomoravskog do tromeđe upravnih okruga Braničevskog, Pomoravskog i Borskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Borskog i Pomoravskog do tromeđe upravnih okruga Borskog, Pomoravskog i Zaječarskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Zaječarskog i Pomoravskog do tromeđe upravnih okruga Zaječarskog, Pomoravskog i Nišavskog, odakle dalje nastavlja granicom između opština Boljevac i Ražanj do tromeđe opština Boljevac, Ražanj i Sokobanja, odakle dalje nastavlja granicom između opština Boljevac i Sokobanja do tromeđe opština Boljevac, Sokobanja i Knjaževac, odakle dalje nastavlja granicom između opština Knjaževac i Sokobanja do tromeđe opština Knjaževac, Sokobanja i Svrljig, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Zaječarskog i Nišavskog do tromeđe upravnih okruga Zaječarskog, Nišavskog i Pirotskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Pirotskog i Zaječarskog do državne granice i dalje nastavlja državnom granicom do tačke u kojoj se državna granica spaja sa granicom između upravnih okruga Braničevskog i Južnobanatskog, odakle dalje nastavlja granicom između upravnih okruga Braničevskog i Južnobanatskog do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 10.470 km2;

 

6) SEVERNOBAČKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu ulaska autoputa E-75 iz Mađarske u Republiku Srbiju, odakle ide desnom stranom (ogradom) autoputa E-75 prema jugu sve do mesta gde autoput preseca Veliki bački kanal, odakle ide prema zapadu i ide sredinom Velikog bačkog kanala sve do puta koji razdvaja opštine Sombor i Apatin, a zatim nastavlja ovim putem do mesta gde put preseca kanal Prigrevica-Bezdan, gde skreće na sever i ide sredinom kanala do ušća Bajskog kanala, a dalje sredinom Bajskog kanala do ušća u Stari bački kanal, a zatim od ušća ide putem Bezdan-Sombor i pre Sombora skreće desno i nastavlja sredinom Starog bačkog kanala do državne granice sa Mađarskom, odakle nastavlja državnom granicom Mađarske i Republike Srbije, do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.610 km2;

 

7) JUŽNOBAČKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu ulaska Bajskog kanala u Republiku Srbiju iz Republike Mađarske, odakle ide od početne tačke u pravcu juga sredinom Bajskog kanala do njegovog ušća u kanal Prigrevica-Bezdan, a dalje sredinom kanala Prigrevica-Bezdan do preseka sa putem koji razdvaja opštine Sombor i Apatin, odakle nastavlja prema istoku navedenim putem sve do Velikog bačkog kanala, gde se ponovo lomi i ide dalje sredinom Velikog bačkog kanala sve do desne strane auto puta E-75, a zatim ide desnom stranom (ogradom) autoputa prema Beogradu do tačke preseka autoputa E-75 sa rekom Dunav, odakle nastavlja na zapad sredinom reke Dunav do državne granice sa Republikom Hrvatskom, i dalje nastavlja državnom granicom sa Republikom Hrvatskom i Mađarskom do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.079 km2;

 

8) ISTOČNOBAČKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu ulaska reke Tise iz Mađarske u Republiku Srbiju, odakle ide prema jugu sredinom reke Tise do ušća u reku Dunav, odakle ide u pravcu zapada sredinom reke Dunav do tačke gde autoput E-75 preseca reku Dunav, a zatim nastavlja u pravcu severa desnom stranom autoputa E-75 (ogradom) do državne granice sa Mađarskom, skreće na istok i ide državnom granicom između Mađarske i Republike Srbije, do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.242 km2;

 

9) SEVERNOBANATSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na tromeđi državnih granica Republike Srbije, Mađarske i Rumunije, odakle ide prema jugoistoku granicom Republike Srbije i Rumunije do tačke gde reka Stari Begej ulazi u Republiku Srbiju, a zatim skreće na jugozapad i ide sredinom reke Stari Begej do tačke gde se uliva u kanal DTD, odakle ide sredinom kanala DTD do ušća u reku Begej i dalje nastavlja sredinom reke Begej sve do ušća u reku Tisu, a zatim produžava sredinom reke Tise do državne granice sa Mađarskom, odakle skreće na istok i ide državnom granicom Republike Mađarske i Republike Srbije do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.100 km2;

 

10) SREDNJEBANATSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na ulasku reke Stari Begej iz Rumunije u Republiku Srbiju, odakle ide državnom granicom na jugoistok do tromeđe opština Plandište i Vršac i Rumunije, skreće pod pravim uglom na jugozapad i ide sredinom Šulhovog kanala do njegovog ušća u kanal DTD, a zatim prelazi kanal DTD i ide na jug graničnim putem opština Vršac i Alibunar, sve do tromeđe ovih opština sa Specijalnim rezervatom prirode "Deliblatska peščara", gde skreće na sever i ide granicom Specijalnog rezervata prirode "Deliblatska peščara", sve do reke Dunav, zatim ide uzvodno sredinom reke Dunav sve do ušća reke Tamiš, a dalje nastavlja administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine do reke Dunav, gde dalje ide sredinom reke Dunav do ušća reke Tise i dalje sredinom reke Tise do ušća reke Begej, odakle nastavlja sredinom reke Begej do mesta gde kanal DTD ulazi u reku Begej i dalje ide kanalom do ušća reke Stari Begej, a zatim nastavlja sredinom reke Stari Begej do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 4.364 km2;

 

11) LOVNO PODRUČJE DELIBLATSKA PEŠČARA

Granica lovnog područja počinje na tromeđi opština Vršac i Plandište sa Rumunijom, odakle ide u pravcu jugoistoka državnom granicom Republike Srbije i Rumunije do reke Dunav, a zatim se granica lomi prema zapadu i ide rekom Dunav i rukavcima, obuhvatajući ostrva Adu Čibukliju i Adu Žilovu, odakle skreće na severozapad kod početne (uzvodne) tačke Ade Žilove, izlazi na levu obalu reke Dunav i dalje ide granicom Specijalnog prirodnog rezervata ,,Deliblatska peščara", sve do tromeđe opština Alibunar, Vršac i SRP "Deliblatska peščara", a zatim skreće na sever i ide putem koji razdvaja opštinu Vršac i Alibunar do kanala DTD, odakle prelazi kanal DTD kod ušća Šulhovog kanala i dalje ide sredinom Šulhovog kanala, sve do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 1.411 km2;

 

12) SEVERNOSREMSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na državnoj granici, na ulasku autoputa E-70 iz Republike Hrvatske u Republiku Srbiju, odakle ide na sever i prati državnu granicu Republike Hrvatske i Republike Srbije do reke Dunav, a zatim skreće na istok sredinom reke Dunava do mesta gde auto put E-75 prelazi reku Dunav, odakle skreće jugoistočno i prati desnu stranu autoputa E-75 (ogradom) do mesta gde autoput preseca administrativnu granicu Autonomne pokrajine Vojvodine, odakle nastavlja u pravcu jugozapada administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine do mesta gde je autoput E-70 preseca, a zatim dalje nastavlja ka zapadu desnom stranom autoputa E-70 (ogradom) do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.041 km2;

 

13) ISTOČNOSREMSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu gde autoput E-75 prelazi reku Dunav, odakle ide u pravcu jugoistoka sredinom reke Dunav do administrativne granice sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom, odakle nastavlja administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodine do auto puta E-75, odakle skreće na severozapad i prati desnu stranu auto puta E-75 (ogradom) do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 296 km2;

 

14) JUŽNOSREMSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu ulaska autoputa E-70 iz Republike Hrvatske u Republiku Srbiju, odakle ide desnom stranom autoputa E-70 do mesta gde autoput preseca administrativnu granicu sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom, a zatim skreće na jug i prati administrativnu granicu Autonomne pokrajine Vojvodine do mesta gde se granica spaja sa rekom Savom, odavde granica ide uzvodno rekom Savom na zapad do mesta gde administrativna granica Autonomne pokrajine Vojvodine napušta tok reke Save, nastavlja administrativnom granicom Autonomne pokrajine Vojvodina na zapad do mesta gde se administrativna granica Autonomne pokrajine Vojvodina vraća na tok reke Save, nastavlja u pravcu zapada sredinom reke Save do državne granice sa Republikom Srpskom, odatle prati državnu granicu sa Republikom Srpskom i sa Republikom Hrvatskom i dolazi do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 1.477 km2;

 

15) SEVERNO KOSOVSKOMETOHIJSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja se nalazi u granicama Pomoravskog šumskog područja, Kosovsko-Metohijskog šumskog područja i Ibarskog šumskog područja.

Ukupna površina lovnog područja je 5.521 km2;

 

16) JUŽNO KOSOVSKOMETOHIJSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja se nalazi u granicama Nerodimsko-Lepenačkog šumskog područja, Šarsko-Podrimskog šumskog područja i Prokletijsko-Bistričkog šumskog područja.

Ukupna površina lovnog područja je 5.333 km2.