Ostaci utvrđenog grada Vrdnika - Vrdnička kula

Ostaci nekadašnjeg utvrđenog grada Vrdnika nalaze se nedaleko od danjašnjeg naselja Vrdnik, smeštenog na južnim padinama Fruške gore i udaljenog oko 15 km od Novog Sada.


Prvi pisani trag o njemu datira iz 1315. godine a pominje se pod nazivom „Rednak“. Ipak, na lokalitetu su pronađeni predmeti iz III veka nove ere, pa se pretpostavlja da je nastao kao objekat koji je služio kao predstraža antičkom Sirmiumu u vreme cara Marka Aurelija Proba (276 - 282). Imao je izduženu polukružnu osnovu, glavnu kapiju na istočnom bedemu i ulaznu kulu. Danas je sačuvana branič-kula i zidovi koji su opasivali podgrađe, ali na lokalitetu nisu vršena nikakva istraživanja.

 

Vladimir Lukić
dipl. istoričar