Pećina Ravna peć

Pećina Ravna peć se nalazi na severnim padinama Svrljiških planina, na prostoru istočne Srbije. Nalazi se na teritoriji sela Prekonoga i zahvata površinu od 13,03 ha. Nekada je pećina predstavljala deo mnogo većeg pećinskog sistema, koji je procesom salamanja uništen.


Pećina je poprilično jednostavna, sastoji se od jednog prostog kanala koji ima dužinu 119 m i više kraćih kanala.

U pećini su pronađene  retke pojave pećinske sedimentacije tipa “hieroglifa” koji predstavlja procednim vodama istaložene prašinaste tanke naslage na pećinskim zidovima koje zbog specifičnog načina taloženja ostavljaju složene šare. Od životinja u pećini žive slepi miševi: Mali i Veliki potkovičar, kao i nova vrsta troglobiontskog tvrdokrilca iz roda Duvalius (duvalius winkleri). Međutim veliki problem predstavlja  zaštita slepih miševa jer ih lokalno stanovništvo hvata i ubija za korišćenje u vradžbinama.