Pinova vila

Pinova vila sagađena je 1894. godine a podigao ju je Leon Štegervald. Plan je izradio peštanski arhitekta Laslo Đaluš. Ime je dobila po svom šestom vlasniku Paji Pinu, geometru po struci, u čijem je vlasništvu bila od 1928. do 1943. godine.


Nakon Drugog svetskog rata zgrada je menjala još nekoliko vlasnika i više puta je preuređivana ali nijedna rekonstrukcija nije narušila njen izgled.

Izgrađena je u eklektičkom stilu, sa odlikama gotike i romantizma, i u oblikovnom pogledu, zamišljena je kao jednospratan objekat veoma razuđene osnove. Pinova vila je ugaona spratna slobodnostojeća građevina. Naglašen je polukružni ugaoni ispust u vidu kule sa kupastim krovom blago zakrivljene strehe. Glavna fasada je rešena asimetrično. Na dvorišnoj fasadi levi krak se završava dekorativnim stepeničastim zabatom, u prizemlju se nalaze dva prozora a na spratu je terasa. Oko vile se nekada nalazio park.

Vila se danas nalazi u izuzetno lošem stanju, a kako bi skrenuli pažnju na njeno propadanje grupa umetnika iz Zrenjanina je zgradu pretvorila u „Muzej destrukcije“.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar