Porečka reka

Pritoka Đerdapskog jezera, Porečka reka, nastaje spajanjem Crnajke i Šaške u blizini Miloševe kule. Duga je 21 km sa površinom sliva 516 km².


Reka ima veliki broj pritoka od kojih je najveća Topolnica (9,8 km). S obzirom da protiče kroz pretežno ravničarski kraj, reka meandrira i često plavi okolno područje.

Nakon što je izgrađeno Đerdapsko jezero (1972.), ušće reke je potopljeno i pretvoreno u zaliv čija širina dostiže 2.300 m.