Porodična kuća Divan Georga

Porodična kuća Divan Georga nalazi se u naselju Padej, u Severnobanatskom okrugu, udaljenom oko 18 km od gradskog naselja Čoka. Sagrađena je krajem XIX veka za spahiju Divan Georga.  


Zgrada je prizemna, ima kvadratnu osnovu sa ugaonim kulama, i građena je u neorenesansnom stilu. Centralni rizalit nalazi se na središnjem delu glavne fasade, a završava se u visini krova trougaonom atikom u kojoj je centralno postavljen okulus. Krovište je četvorovodno. Kuća je evidentirano kulturno dobro ali ima drugu namenu i nije otvorena za posetioce.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar