Posebne poslovne usluge


Ove vrste usluga posebno se ugovaraju sa advokatskim kancelarijama. Cene su prema važećoj advokatskoj tarifi. Kontakt sa advokatskom kancelarijom moguće je ostvariti preko rubrika ‚‚Kontakt‚‚ ili ‚‚Pitajte advokata‚‚.

Uz stručnu pomoć i saradnju sa advokatskom kancelarijom Stane Mladenović i Ljubiše Živadinovića iz Beograda ul. Bulevar oslobođenja br. 51, mogu vam se pružiti:

 • Usluge u postupku osnivanja, upravljanja i prestanka privrednog subjekta,
 • Uređenje statusnih i imovinskih prava i obaveza vlasnika i članova,
 • Promena pravne forme (oblika) pravnog lica,
 • Povezivanje kapitalom i/ili ugovorom,
 • Zajednički nastup na tržištu,
 • Spajanje pravnih lica,
 • Spajanje uz osnivanje novog pravnog lica,
 • Podela i odvajanje pravnog lica,
 • Istupanje iz pravnog lica,
 • Podela imovine vlasnika-članova,
 • Likvidacija i brisanje,
 • Usluge korišćenja pravne biblioteke,
 • Usluge pravne edukacije kadra,
 • Usluge zaštite žiga,
 • Izrada normativnih akata 

Napomena: Imajući u vidu da kroz izradu akata advokati prenose svoje poslovno znanje i iskustvo odnosno nosioci su autorskih prava na svim dokumentima (aktima, pravilnicima, obrascima i dr.) dokumenta se prema drugim pravnim i fizičkim licima, ne smeju reprodukovati, prevesti, prilagođavati, prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način, mehaničkim, elektronskim, magnetnim putem, fotokopiranjem, snimanjem i dr., bez prethodnog odobrenja advokata u pisanoj formi.