* Prihvatni objekti nautičkog turizma - Luke, pristaništa i marine u Republici Srbiji

U Republici Srbiji luke su otvorene za međunarodni i domaći saobraćaj, a pristaništa su otvorena za domaći saobraćaj.

Za međunarodni rečni saobraćaj određena su sledeća pristaništa:


na Dunavu - Apatin, Beograd (i lučko područje putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u gradskoj opštini Zemun), Bačka Palanka, Beočin, Novi Sad, Pančevo, Prahovo, Smederevo i Bogojevo)

na Tisi - Senta.

U Kostolcu na Dunavu je lučko područje pristaništa za sopstvene potrebe. Sastavni deo ovog lučkog područja  je i sidrište pristaništa.

 

Luka Apatin

Putničko pristanište i marina Apatin na Dunavu

Adresa: Višnjička 115a, 25260 Apatin
Tel: 025/5150 068, 066/9251 630

 

Luka Beograd 

www.lukabeograd.com

Adresa: Žorža Klemansoa br. 37, 11000 Beograd (Stari Grad) 
Tel: 011/2751 255
Fax : 011/764 764
E-mail: [email protected]

 

Luka Bačka Palanka d.o.o.

Adresa: Industrijska zona br. 35, 21400 Bačka Palanka

Tel: 021/6040 064

Fax: 021/6040 064

E-mail: [email protected], [email protected]

 

Luka Novi Sad a.d.

www.lukanovisad.rs

Adresa: Carinska br. 1, 21000 Novi Sad

Tel: 021/2102 110

Fax: 021/6624 450

E-mail: [email protected]


Luka Dunav – Pančevo

www.lukadunav.co.rs

Adresa: Luka Dunav 1, 26000 Pančevo

Tel: 013/353 168, 013/302 303

Fax: 013/302 304

E-mail: [email protected]


Luka Prahovo – IHP Prahovo Krajna do.o.
Adresa: Radujevačku put bb, Prahovo 


Luka Smederevo – Železara Smederevo d.o.o.
http://www.hbisserbia.rs/

Tel. +381 26 4627 749

Fax. +381 26 4627 739


Luka Dunav – Bogojevo d.o.o.

www.hibrid.rs

Adresa: Dunavska obala bb, 25245 Bogojevo

Tel: 025/5742 224

E-mail: [email protected]

 

Luka Senta a.d. na Tisi

www.luka-senta.rs

Adresa: Pristanišna br. 1, 24400 Senta

Tel: 024/815 233

Fax: 024/811 526

E-mail: [email protected]


Luka Beočin

Adresa: Lafarge beočinska fabrika cementa d.o.o., Trg BFC 1, 21300 Beočin
Tel: 021/874 100
Fax: 021/870 559

E-mail: [email protected]

 

Luka Kostolac

Tel: 012/242 766, 012/538 810

Fax: 012/538 711

E-mail: [email protected]

 

Marina Golubac na Dunavu

 

Marina na Tisi kod Aradca

 

Nautilus Marina Ada Huja na Dunavu

Adresa: Višnjička 115a, 11000 Beograd
Tel: +381 (0)66 925 16 30

Marina je izgrađena na betonskim pontonima, opremljena je spustom, parkingom, vodom, strujom, bežičnim internetom, video nadzorom, čuvarima i bočnim prilazom.