Putničke muke: mlaznjačka slabost, putnički proliv i povraćanje

Mlaznjačka slabost

Uzrok ove slabosti je poremećaj telesnih bioloških ritmova, što je uobičajena teškoća posle dugih letova. Ogleda se u zamoru i u blagoj dezorijentaciji za vreme prilagođavanja novom rasporedu obroka i spavanja. Simptome ove putne bolesti često pogoršava prejedanje za vreme leta i uzimanje velike količine alkoholnih pića, usled čega nastaje blaga dehidratacija. Tokom leta treba uzimati mnogo tečnosti, i pojesti nešto malo na svakih nekoliko sati. Neki blag sedativ što vam je prepisao lekar pomoći će vam da se po prispeću čestito ispavate.


Putnički proliv

Putnički proliv je crevni poremećaj čiji su uzroci raznovrsni. Najčešći uzroci su: promena ishrane  usled čega se remete mikroorganizmi u crevima, previše voća, velike količine alkohola i - istinske crevne infekcije. Simptomi obuhvataju teške grčeve u stomaku, povraćanje i proliv. Da bi se sprečila dehidratacija, treba piti mnogo tečnosti. Lako svarljivom dijetalnom hranom i lekovima protiv proliva simptomi se mogu suzbijati dok ne nastupi prirodno poboljšanje. Posavetujte se sa lekarom ako simptomi potraju duže od dvanaest sati, ako je proliv krvav ili ako je telesna temperatura previše visoka.

Povraćanje

Povraćanje je snažno izbacivanje sadržaja želudca kroz usta. Prečaga (dijafragma) pritiskuje nadole; trbušni zid je povučen unutra, talas želudačnih kontrakcija kreće suprotnim pravcem; mišić stezač između želudca i tankoga creva zatvara se, a želudačni mišići se grče te naglo vraćaju sadržaj želudca u jednjak.

Uzrok povraćanja može biti u preobilnom obroku, prekomernom pijenju, u tome što je progutana neka materija koja nadražuje, u putnoj bolesti, alergijskoj reakciji, šoku, tudnoći, povredi glave, preptičkoj grizilici, infekciji creva i migreni. Ako povraćanje potraje, ili ako u povraćenom sadržaju ima krvi, to je znak nekog ozbiljnijeg skrivenoga uzroka, kao što je grizilica koja krvari ili unutrašnja povreda.

 

Postupak

Ako je pri svesti bolesnik treba da legne u mirnu sobu, s lavorom kraj postelje.

  • Ne pokušavajte da suzbijete povraćanje.
  • Ne dajte bolesniku ništa za jelo i piće.
  • Ne dajte bolesniku nikakve lekove.

Bolesnika bez svesti, ili u polusvesti, treba namestiti u položaj za oporavak  da ne bi udisao ono što je povratio. Često proveravajte prolaznost njegovih disajnih puteva. Ako postoji mogućnost trovanja, sačuvajte uzorak onoga što je bolesnik povratio.

Ako je udahnuo ono što je povratio te se guši, očistite mu disajne puteve.