Radojkovića hrast

Radojkovića hrast predstavlja vrstu hrasta lužnjaka i retko stablo koje je opstalo na mestu gde su se nekada prostirale šume hrasta i jasena. Locirano je na imanju koje je privatno i koje se nalazi u vlasništvu porodice Radojković, u selu Donja Livadica, na teritoriji opštine Velika Plana, na mestu gde niska Šumadija prelazi u Pomoravlje. Šumadija predstavlja geografsku regiju u Srbiji, koja je ime dobila upravo po značajnim površinama pod šumama koje su se nalazile na njenoj teritoriji, a takođe su se i u regiji Pomoravlja rasprostirale velike šumske zajednice. Prostor Pomoravlja, Podunavlja i Posavine nekada je bio prostor na kome su velike površine zemljišta bile pod šumama, mahom hrastovih, dok danas Radojkovića hrast predstavlja primer hrasta lužnjaka koji je usamljen.


Starost hrasta procenjena je na nešto više od 220 godina, a pod zaštitom se nalazi od 1968. godine. Kada se govori o ovom hrastu, ističe se i njegova estetska vrednost predstavljena u vidu široke, bogate krošnje u kojoj se nalaze i grane koje maltene dodiru zemlju. Grane su snažne, ali uprkos tome, neke koje se nalaze bliže tlu stradale su od jakih udara vetra. Listovi su tamno zelene boje koji imaju blagi sjaj. Radojkovića hrast bogat je plodovima – žirovima.

Krošnja ovog stabla je prečnika od 30 m, što predstavlja i granicu prostora koje mu pripada, pa se može izračunati da prostor spomenika prirode, koji je stavljen pod zaštitu, iznosi 7.06 ari. Visina hrasta je 21 m, a visina debla do prve grane koja je živa je 2m. Obim debla je 5,65 m. Njegov prečnik iznosi 1.80 m, izračunat na visini od 1.30 m. Nadmorska visina na kojoj se nalazi hrast je oko 90 m.

Stablo hrasta lužnjaka „Radojkovića hrast“ u selu Donja Livadica spada u III kategoriju zaštite, proglašen je značajnim prirodnom dobrom. U ovu kategoriju, hrast je svrstan Pravilnikom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.