Rafting regata Banja Luka - Sremska Mitrovica – Beograd (maj)

Međunarodna rafting regata Banja Luka - Sremska Mitrovica - Beograd održava se od 2013. godine sa ciljem promovisanja potencijala reke Save i zaštite njenog vodotoka. Počinje od Banja Luke i tokom reke Save ide ka Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Beogradu koji je krajna destinacija.


Plovidbom se pređe preko 500 kilometara i nekada traje duže od dve nedelje. Još jedan od ciljeva je i povezivanje gradova i institucija radi promocije i razvoja rafting i kajakaškog turizma.