Rakija od jagoda, kupina i malina

Jagode, kupine i maline se danas u većoj meri koriste u svežem stanju nego za preradu u rakiju. Međutim, zbog aromatičnih materija koje sadrže često se dodaju u komine mešanog voća radi popravke arome. Sadrže između 3 i 7% šećera, zavisno od sorte. Za razliku od drugih voća, one se ne ostavljaju da sazre u potpunosti glavni razlog za to je što imaju nizak sadržaj kiselina pa su plodovi podložni pojau plesni. Peteljke se, kao i kod drugih voća, uklanjaju pre muljanja.


  • Berba plodova
  • Muljanje
  • Alkoholna fermentacija
  • Destilacija prevrele komine
  • Odležavanje i finalizacija rakije

Berba plodova obavlja se ručno, a muljanje nije neophodno jer usled sopstvene težine same ispuštaju sok. Ipak, u fermentor treba izbegavati stavljati cele plodove jer bi to usporilo fermentaciju. Ukoliko je potrebno muljanje, koriste se mlinovi za voće ili muljača sa valjcima. U kominu se dodaje selekcioni kvasac, jer je komina po pravilu siromašna vitaminom B1. Fermentacija se obavlja na temperaturi od 22 do 24°C. Kada filtrat preverele komine pokazuje vrednost od 6 do 12°0e, fermentacija je završena, a destilaciju je potrebno odmah vršiti.