Raška

Reka Raška izvire iz manje pećine ispod planine Jarut. Spada u brze i hladne planinske tokove sa temperaturom vode koja ne prelazi 10°C. Od izvora do ušća u reku Ibar duga je 42 km. Na obalama reke nastali su gradovi Novi Pazar i Raška


U gornjem toku reka je bogata sitnom pastrmkom pa ljubitelji ribolova rado posećuju ovu reku. U donjem toku reka je plitka te se lako može pregaziti. Sa okolnih planina teče veliki broj manjih rečica koje se ulivaju u Rašku: Jošanica, Sebečevska reka, Ljudska reka i Deževska.