Ravništarka

Pećina Ravništarka je jedna od speleoloških objekata izuzetne vrednosti u našoj zemlji.  Nalazi se u ataru sela Ravnište, na 9 km udaljenosti od Kučeva. Kao i pećina Ceremošnja, koja se nalazi u blizini, Ravništarka je proglašena Zaštićenim prirodnim dobrom. 


Od 2007. godine otvorena je za turističke posete. Zajedno sa stazom, izgrađen je i Info centar, restoran i suvenirnica.

Dužina pećinskih kanala je preko 600 m, dok uređena staza ima dužinu od 550 m. Među prvima pećinu je posetio Jovan Cvijić 1894. godine, ali nije obavio značajnija istraživanja. Tek skoro vek kasnije postala je poznata zahvaljujući dvojici dečaka iz sela koji su prešli celu pećinu i razglasili po selu. Kroz pećinu protiče rečica Ponorac koja izvire u obližnjoj Bisinoj pećini. Pećina ima  devet celina:

Savin kanal – dužine 88 m sa malo pećinskog nakita

Omladinski kanal -  dužine 72,5 m i  velikom bigrenom poluloptom koja nosi naziv Rudonja

Labudovo jezero – dužine 126,5 m, poznato po malom jezercetu i figuri u njemu koja podseća na labuda, kao i drugim oblicima pećinskog nakita poput Harfe –sklop draperija i stalagmite, Lepa Ravništarka - sistem zidnih ukrasa

Beli dvorac – manja dvorana dužine 37 m poznata po beloj tavanici sa koje vise stalaktiti čija dužina dostiže 6 m. Ovde se nalazi i figura Šarac Kraljevića Marka  koja podseća na konja

Leopardov kanal – dužine 16,5 m koji je ime dobio po čudnim šarama na tavanici i zidovima. Ovde se nalazi izvor Devičanski kladenac  iz kojeg kroz uzanu pukotinu izbija voda i šišti. On je međutim aktivan samo u vlažnom delu godine

 Crni dvorac – dužine 43 m, najveća pećinska dvorana visine 12 m i širine 20 m. Ime je dobila po crnim stenama, a u njoj se ističu dve  neobične figure Ikonostas i Iguman

Izvorski kanal -  dužine 72 m, poznat po prirodnom mostu na kome se nalazi neobična figura i grupa stalagmita Glavonje

Mali beli dvorac – je ustvari slepi kanal dužine 17 m poznat po grupi  stalagmita i stalaktita nazvana Zbeg

Dušanove galerije – sastoje se od kanala dužine 15 m koji se razdvaja na dva dela i levim koji je duži stiže se do izlaza iz pećine. Ime je dobila do Dušanu Nedeljkoviću, čoveku koji je zaslužan za izgradnju puta i infrastrukture kako bi pećine postale dostupne turistima.