Ribnička pećina

Kraća pećina pooznata po velikom broju slepih miševa koji stalno ili sezonski borave u njoj – Ribnica, nalazi se u dolini reke Ribnice, na prelazu Podgorine u Gornju Kolubaru. Nalazi se u ataru sela Paštrića, 9 km južno od Mionice. 


Pećinski ulaz leži na 230 m nadmorske visine, samo 1 m iznad korita reke. Trouglastog je oblika visine 16 m. Iznad ulaza nalazi se prozorac dužine 5 m. Iza ulaza pruža se dvorana široka 20 m i visine oko 15 m. Na kraju dvorana se sužava i visina se smanjuje na 2 m. Iza ovog dela pećinski kanal se i dalje blago sužava i u jednom delu nalazi se izvor koji izbija iz sifonskog kanala  dubine 3 m. Postoji još nekoliko bočnih kanala, prvi dužine 14 m i drugi dužine 26,5 m. Ukupna dužina pećine je 127 m.

Ono što pećini daje veliki značaj jesu brojne vrste slepih miševa koji žive u njoj. Prema P. Petroviću ima ih 15, poput povodnog šišmira, dugouhog šišmira i rojtastog šišmira.

Pećina je prvi put zaštićena 1976. godine kao Prirodni spomenik i stanište slepih miševa rešenjem Skupštine opštine Mionica. Danas predstavlja Prirodno dobro od izuzetnog značaja površine 28 ha. Zaštićen prostor obuhvata pećinu, dolinu reke Ribnice u dužini od 1 km, okolinu pećine sa leve strane reke i Ribničku crkvu sa desne strane. Pored crkve nalazi se stara škola koja više ne radi i ostaci stare vodenice. Pretpostavlja se da je u srednjem veku ovde postojao manastir. Do pećine se može doći asfaltim putem do Petrovića, a zatim pešaka ili terenskim vozilom u dužini od 1 km.