Rimokatolička crkva Svetog Trojstva u Čoki

Rimokatolička crkva u mestu Čoki se nalazi u ulici Potiska 1/a. Čoka je gradsko naselje i centar istoimene opštine u Severnobanatskom okrugu.


Crkva je posvećena Svetom Trojstvu, a podignuta je u duhu klasicizma 1808. godine. Izgradnju je pomogla plemićka porodica Marcibanji, čiji se posmrtni ostaci nalaze u kripti u unutrašnjosti crkve. Crkva predstavlja jednobrodnu izduženu građevinu sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku i visokim zvonikom na zapadu. Unutrašnjost hrama oslikala je radionica bečkog profesora Paula Trogera, dok je su predstave Petra i Pavla u retkoj tehnici gipsozaiku delo njegovog saradnika Kepa Volfganga.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar