Selters banja

Banja Selters se nalazi na teritoriji gradske opštine Mladenovac i udaljena je oko 50 km od Beograda. Smeštena je u podnožju planine Kosmaj, na 136 m nadmorske visine. Ovde vlada umereno-kontinentalna klima, sa dosta sunčanih dana u godini, a vetrovi koji dolaze sa okolnih planina doprinose pročišćavanju vazduha i ublažavanju letnje žege.


Razvoj banje prošao je kroz više faza. Prva je vezana za otkriće termomineralne vode (1893.)  koju su koristili ljudi iz neposredne okoline, zatim izgradnja prvog kupatila i prve hemijske analize vode. Druga faza je trajala između dva svetska rata. Posle Prvog svetskog rata banja je bila skoro u potpunosti uništena. Pristupilo se renoviranju objekata i izgrađeno je 6 novih kada. Treći period nastupa posle Drugog svetskog rata kada se krenulo sa popravljanjem oštećenih objekata. Tada već polako počinje povećanje broja izletnika, da bi 1975. godine Zavod za medicinu rada i rehabilitaciju otkupio i adaptirao postojeći hotel i pretvorio ga u stacionar sa 60 postelja i ambulantom. Usled sve većeg broja posetilaca, 1986. godine izgrađen je hotel „Selters“ i drugi turistički i ugostiteljski sadržaji.

Lekovita voda se eksploatiše sa dva izvora: Stariji daje vodu (30°-32° C), alkalno murijatičnu kiselu, bogatu natrijum hidrokarbonatom i hlorom i Izvor koji je u upotrebi od 1978. daje vodu koja pripada grupi alkalno murijatičnih ugljeno-kiselih hipotermi (50°C).

Medicinske indikacije:

  • Stanja posle povreda
  • Neurološka oboljenja
  • Oboljenja koštano-zglobnog sistema
  • Hronična oboljenja i oštećenja nastala u toku procesa rada.

Medicinske usluge i tretmani koji se primenjuju u banji su: peloido, elektro, sono, foto, parafino, krioterapija, kinezi, radna terapija, inhalaciona terapija za lečenje hroničnih oboljenja disajnih organa kao i hidro – banja poseduje dva bazena, kao i određen broj kada za podvodnu masažu i saune.

Osim blizine planine Kosmaj, u neposrednoj okolini banje nalazi se i planina Avala na kome se nalazi Avalski toranj kao i spomenik neznanim junacima, zatim Markovačko jezero i grad Beograd.